Lithuanian English Russian German Polish
  • Kundendienst: +370 614 05461, +370 613 75996
Öldifferenzen 50.000 Cst

Öldifferenzen 50.000 Cst

5,76 €

New product

Items 64

TOR/17350

Visos prekės

Product Description


Olej silikonowy przeznaczony do wypeniania dyferencjaw o gstoci 50000 cSt.

Dziaanie dyferencjau rnicowego, polega na utrzymywaniu rnicy obrotw pomidzy koem zewntrznym, a wewntrznym w czasie wykonywania zakrtu. Zapobiega to staemu polizgowi jednego z k, ktry byby spowodowany tak sam prdkoci obrotu k poruszajcych si po rnej dugoci drogach. Koo zewntrzne podczas zakrtu, zawsze pokonuje drog dusz ni koo wewntrzne i brak zrnicowania prdkoci, powoduje stay polizg jednego z nich, uniemoliwiajc prawidow kontrol pojazdu. Przykadowo, na torze off-road, czsto korzysta sie z wikszej gstoci (lepkoci) oleju silikonowego, a na gadkich torach o duej przyczepnoci z mniejszej gstoci, co w tym przypadku pozwala na bardziej naturalny polizg i wiksz kontrol nad pojazdem.